LOKALITETER I FJORDEN
Indrefjorden Udskriv Print

Lige ved siden af Nakskovs centrum ligger Indrefjorden. Der var engang en lystfisker, der sagde ”at gik man forkert i gågaden, så stod man pludselig i et af Danmarks bedste fiskevande”.

At kalde Indrefjorden for et af Danmarks bedste fiskevande er nok lidt overdrevet, men det er en kendsgerning, at for aborrefiskere kan der især om foråret fanges mange store aborrer, der tilbringer sommer og efterår i fjordens brakvand, hvor de vokser sig store, hvorefter de vinter og forår går ind i Indrefjorden for at gyde. Tidligere var det ikke ualmindeligt, at fange 40-50 store aborrer på en dag, men de senere år har fangsterne kun lejlighedsvis været imponerende.

Indrefjorden er langt mere end et godt fiskevand. Oprindeligt var den en del af fjorden, men samtidig med de store digebyggerier i 1870-erne blev der bygget sluse ved Nybro. Vandet blev hurtigt ferskt, så i perioden 1884-90 indvandt Nakskov sit drikkevand fra Indrefjorden. Det nuværende udseende med bassiner og mange stier skyldes dog sukkerfabrikken, der fik tilladelse til at bruge vandet til roevask mod at anlægge stierne og tilplante området. Dermed fik Nakskov et rekreativt område midt i byen.

Indrefjorden er i dag et enestående område til en vandretur med mulighed for gode naturoplevelse. Der er masser af stier og man kan gå helt ud til Lienlund, der engang var en ø kaldet, Kratholm eller runde Rødbybroen tværs over det lange løb og Færgelandet rundt.

Året rundt er der mulighed for gode fugleoplevelser. Af ynglefugle kan nævnes gråand, skeand, blishøne, toppet lappedykker, grågås og knopsvane. Som rasteplads er Indrefjorden også et fint fugleområde. Der ses især troldænder og taffelænder, men der er også mulighed for mere sjældne fugle. Blandt andet ses der jævnligt fiskeørne i Indrefjorden.

Indrefjord
Indrefjord galleri
 
Se mere her
Lystfiskeri
Her er et link til til Nakskov Sportsfiskerforening.
Se mere her
KONTAKT
Naturvejledningen Lolland
www.lolland.dk/naturvejledning

naturvejlending@lolland.dk

 
NAKSKOV TURISTBUREAU
AXELTORV 3 4900 NAKSKOV
TLF: 54 92 21 72
visitnakskov@infololland.dk