LOKALITETER I FJORDEN
Vesterborg Udskriv Print

For 1000 år siden kunne man måske sejle til Vesterborg. Det virker i hvert fald sandsynligt at man, når der var meget vand i fjorden eller åen, kunne trække eller stage skibene ad de dybeste steder. Flere kilder fortæller om fund af skibsrester, men aldrig har man tænkt på at hidkalde museumsfolk, så det kan slet ikke bekræftes. Tænk om man havde fundet rester af et gammelt vikingeskib.

Området ved Vesterborg er det mest kuperede på Vestlolland. Det skyldes, at isranden for 20.000 år siden i tø og frostperioder skubbede lidt frem og tilbage, så der blev formet nogle vældige bakker. Når det tøede smeltede isen indefra, og ved isranden sprang en kæmpeflod ud og skabte det dybe hul, der i dag er Vesterborg Sø. Smeltevandsfloden løb videre mod vest og formede Halsted Ådal og Den Gamle Rende i Nakskov Fjord.

Ud over et flot landskab rummer Vesterborgegnen flere historiske seværdigheder.

Den lille landsbykirke er et fint udgangspunkt for en tur. Kirken er noget speciel, idet man har sat klokketårnet i den forkerte ende, eller måske var det med vilje. På kirkegården kan man også se noget helt særligt, idet der er gravplads for flere biskopper. Den mest kendte er P. O. Boisen, der i samarbejde med C. D. F. Reventlow drev et præstegårdsseminarim i Vesterborg. Fra 1802 til 1832 blev der således uddannet 305 skolelærere i Vesterborg. Man lagde særlig vægt på, at de forstod bøndernes vilkår, så de kunne uddanne bondebefolkningen, der overvejende bestod af analfabeter.

Ved det nuværende regionalvandværk ses den sidste bygning fra den gamle saftstation, der lå her fra begyndelsen af 1900-tallet. Dengang gik adskillige spor med roebaner til Vesterborg, hvor sukkersaften blev udvundet. I kanten af Theofiliskoven er endnu spor efter en roebane. På stedet er der af flere omgange ved gravearbejder set rester af tykke munkestensmure, så her regner man med,  at borgen der har givet Vesterborg navn, har ligget.

Midt i Theofiliskoven ligger Reventlow slægtens familiegravsted. Omgivet af træer er her en særlig stemning. Den berømte C. D. F. Reventlow ligger dog ikke begravet her, men mellem bondegravsteder på Horslunde Kirkegård.

Ved søen og det gamle bådhus opleves en dejlig natur med mulighed for gode fugleoplevelser. Det er ikke ualmindeligt at se hav- og fiskeørne her, hvis man er stille.

Over for Vesterborg Gartneri findes en mindesten over Juelinge Fundet. Dette var i mange år et af de mest berømte fund fra jernalderen og udstillet i forhallen på Nationalmuseet. Ved anlæg af en roebane i 1909 stødte man på 4 begravede kvinder, der var usædvanligt velbevarede og særlig opmærksomhed fik de rige gravgaver. Her var fine glasbægre og bronzekar samt danmarkshistoriens ældste saks. I bunden af en lille bronzeøkse fandt man firmastemplet ANSI DIODO. Dette menes at stamme fra byen Pompeji, der blev begravet under vulkanen Vesuvs aske i år 79, så dette kan være med til at datere fundet.

Fortsæt tilbage til Vesterborgvej og følg den mod nord. Lidt efter kommer man til en rasteplads, hvor der står et stort skilt, der fortæller om Museumsvejen, som er en vejstrækning med udstilling af gamle milestene. Fra bakkerne er der en fantastisk udsigt over søen og mod nordvest et område med dødishuller.

Når man kommer til Vedbyvej kan man vælge at fortsætte ad museumsvejen op til Ludvigshave, der omtales andetsteds eller dreje til højre ad Vedbyvej, der løber forbi den store Thorkildshøj og tage ruten ad Søvej og Rosningevej, så man kommer rundt om søen. 

Vesterborg
vesterborg galleri
 
Se mere her
KONTAKT
Naturvejledningen Lolland
www.lolland.dk/naturvejledning

naturvejlending@lolland.dk

 
NAKSKOV TURISTBUREAU
AXELTORV 3 4900 NAKSKOV
TLF: 54 92 21 72
visitnakskov@infololland.dk