LOKALITETER PÅ VESTLOLLAND
Kong Svends Høj Udskriv Print

Ikke langt fra Reventlow Museet ligger i et flot herregårdslandskab Danmarks næstlængste jættestue med et 12,50 meter langt kammer. Jættestuen er den eneste tilbageværende af en gruppe på omkring 8 dysser og jættestuer.

Jættestuen er første gang udgravet af grev Reventlow i 1780, der ligesom andre herremænd tog initiativ til udgravninger af høje, dysser og jættestuer på herregårdenes marker. Reventlow havde fin føling med betydningen af grundige udgravninger. Således blev der både lavet opmålinger og skrevet udgravningsrapport.

Ved den første udgravning af Kong Svends Høj blev der ikke fundet mange oldsager, så der har sikkert været tyveknægte inden Reventlow lavede en grundig udgravning.

Den næste udgravning blev foretaget i 1991 af Nationalmuseet og Skov- og Naturstyrelsen. Her fandt man noget mere end første gang, men de har sikkert også været mere grundige. Blandt andet fandt man ud af gulvet i kammeret var dækket af et lag sandstensfliser med hvidbrændte flintestykker henover. På begge siden af indgangen fandt man desuden talrige lerkarskår, hvilket formentlig stammer fra offerkar fyldt med mad og drikke, der blev stillet til de afdøde. Som noget helt usædvanligt fandt man desuden ud af, højen var rektangulær cirka 21 meter lang og 15 meter bred. Normalt er jættestuehøje helt runde.

Ved samme lejlighed blev jættestuen restaureret og randstenene rejst. De højeste randsten er op til 4 meter høje, så det ser ganske imponerende ud og jættestuen ser i dag næsten ud som da den blev taget i brug for 5000 år siden.

Der er et informationsskilt ved jættestuen.

Kong svends høj
Kongsvendshøj 1
 
Se mere her
Kongsvenshøj 2
 
Se mere her
fyldmur
 
Se mere her
inde i jættestuen
 
Se mere her
indgangen
 
Se mere her
Mere om jættestuen
På denne private hjemmeside er mere om Kong Svends Høj og fine fotos
Se mere her
KONTAKT
Naturvejledningen Lolland
www.lolland.dk/naturvejledning

naturvejlending@lolland.dk

 
NAKSKOV TURISTBUREAU
AXELTORV 3 4900 NAKSKOV
TLF: 54 92 21 72
visitnakskov@infololland.dk